ลองทำ web application สำหรับบวกเลข

ลองทำ web application ง่ายๆที่สามารถรับ request สองค่าได้ นำมาบวกกันแล้วแสดงผล เช่น

เช่นถ้าเราใส่ http://127.0.0.1:5000/add/67/88

แล้ว web browser จะแสดงค่า 155