Lab Exercise 3: ทำ GUI ให้สมบูรณ์

เราอยากให้โปรแกรมอ่าน ebook เราสมบูรณ์คือเมื่อกดปุ่ม back หรือ next โปรแกรมควรจะพลิกหน้าหนังสือ เพื่อความไฮโซขึ้นเวลาเราใช้ mouse คลิกที่กล่องข้อความแล้วหน้าหนังสืออาจจะพลิกด้วยก็ได้

Ebook App

เมื่อกด next จะเปลี่ยนไปหน้าสอง

Ebook App